Toimikunnat

Historiatoimikunta

Historiatoimikunta jatkaa sukuselvitystä, sukutietojen keruuta ja uusien sukujulkaisujen valmistelua.

Toimikunnan jäsenet:

Vesa-Pekka Ala-Siuru

Olavi von Bell

Impi Hagström

Maaria Puupponen

 

 

Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta vastaa Kivenjuuret -lehden ilmestymisestä ja suvun verkkosivujen ylläpidosta sekä muista tiedotusasioista.

Toimikunnan jäsenet:

Theo von Bell

Marjatta Salonen

Kaarina Wilksman

Vesa-Pekka Ala-Siuru

Ilari Stenroth